Algemene Voorwaarden - Miortok Fotografie


KvK Oost Nederland: 60055669
Versie: april 2018


1. Fotoshoot
2. Betalingen
3. Annuleren / Opschorten
4. Fotoproducten
5. Cadeaubonnen
6. Levertijden
7. Klachten
8. Auteursrecht
9. Aansprakelijkheid

10. Privacy & Persoonsgegevens
11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Miortok Fotografie

 

Bij boeking van een fotoshoot ga je als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.


1. Fotoshoot

Voorafgaand aan de fotoshoot ontvang je een offerte van de fotoshoot en een bericht met daarin de gemaakte afspraken (m.b.t datum, tijd en locatie), een totaal overzicht van de kosten voor de
fotoshoot en indien van toepassing de toeslag voor extra reiskosten of diensten. 
In deze offerte staat ook de manier van betalen genoemd.
Bij online acceptatie van de offerte is automatisch de fotoshoot geaccepteerd en zal de offerte worden omgezet naar een factuur.


2. Betalingen

Betalingen dienen te geschieden binnen de termijn zoals afgesproken in de geaccepteerde offerte.

Bij uitgebreide fotoshoots, bijvoorbeeld dagreportages of bruiloften zal er een aanbetaling gevraagd worden, deze is tevens te vinden op de offerte. 

Meestal is dit een aanbetaling van 25%.

Alle genoemde bedragen zijn voor particulieren inclusief BTW en voor bedrijven exclusief BTW


Nabestellingen en fotoproducten

Voor nabestellingen van fotoproducten (op fotopapier, canvas, plexiglas, alsmede albums, collages e.d.) ontvang je eerst een totaalfactuur.
Je dient de factuur goed te controleren op eventuele onjuistheden en deze binnen 48 uur kenbaar te maken.
Zodra de totaalfactuur is voldaan, zullen de fotoproducten worden besteld en zo spoedig mogelijk geleverd.


3. Annuleren / Opschorten

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (via email) tot uiterlijk 1 week voor de afgesproken datum.
Indien de afspraak minder dan 1 week van te voren wordt geannuleerd, zal een bedrag van 50% van het totale fotoshoot bedrag in rekening gebracht worden.


Opschorten fotoshoot

In geval van slecht weer, ziekte of onvoorziene omstandigheden, wordt een fotoshoot uiteraard in goed overleg, geheel kostenloos, verplaatst naar een samen nader te bepalen datum, tijd en locatie. 


4. Fotoproducten

Fotoproducten (foto afdrukken, canvassen, plexiglas, Xpozers, collages, albums, e.d.), worden pas besteld bij de leverancier, als de totaalfactuur voor deze fotoproducten is voldaan.

 

Indien fotoafdrukken, canvassen e.d. beschadigd worden afgeleverd, dient dit binnen 24 uur na ontvangst kenbaar te worden gemaakt aan Miortok Fotografie.

 

Miortok Fotografie is niet verantwoordelijk, wanneer het eindproduct qua kleur afwijkt van de weergave op het beeldscherm van je computer/laptop/iPad/telefoon.
De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm (zoals die waarmee Miortok Fotografie werkt),
hierdoor kun je de kleuren op je eigen beeldscherm anders ervaren dan dat de kleur en/of helderheid van de foto’s in werkelijkheid is.

Je hebt in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

 

Miortok Fotografie is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten,
welke door jezelf of derden zijn gemaakt anders dan de door Miortok Fotografie gebruikte of geadviseerde leveranciers.


5. Cadeaubonnen

Miortok Fotografie levert uitsluitend gepersonaliseerde cadeaubonnen.
Cadeaubonnen kunnen dan ook niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar.
De uitgiftedatum wordt duidelijk op de cadeaubon aangegeven.
Na 1 jaar vervalt de waarde van de cadeaubon, tenzij anders tijdig en schriftelijk is overeengekomen.


6. Levertijden

Na iedere fotoshoot wordt een richtdatum genoemd wanneer uw fotobestanden beschikbaar zijn.
Miortok Fotografie streeft ernaar om zo spoedig mogelijk na de fotoshoot uw bestanden te leveren, hetzij online in uw persoonlijke album, hetzij via digitale download (WeTransfer).

 

Op alle bestellingen van fotoproducten zit een levertijd, deze zijn per product verschillend.
Miortok Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.


7. Klachten

Klachten over de uitvoering van de opdracht en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na de fotoshoot of factuurdatum, per email, kenbaar te worden
gemaakt.
Klachten na de hierboven genoemde termijn van 5 dagen worden niet meer in behandeling genomen.

 

Indien er klachten of bezwaren zijn dan schorten deze de betalingsverplichting niet op.


8. Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij Miortok Fotografie (Matthijs ter Horst).

 

De digitale bestanden en foto's zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privé sfeer, tenzij voorafgaand aan gebruik duidelijk en schriftelijk zakelijk of promotioneel gebruik is overeengekomen,
let hierbij op de Auteurswet, je koopt tenslotte de bestanden en niet de rechten.

 

Indien je ervoor kiest zelf foto's op social media te plaatsen (zonder Miortok Fotografie logo), dan dient de naam van Miortok Fotografie of Matthijs ter Horst, duidelijk te worden vermeld,
of een verwijzing naar www.miortok-fotografie.nl  in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen.

 

Bij het bevestigen van de afspraak, geef je ook toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals de website,
social media, promotie materiaal enz.
Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven.
Wanneer je niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dien je dit vooraf, per email, kenbaar te maken aan Miortok Fotografie.

 

Bij aanschaf van foto's en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heb je het recht tot reproductie voor eigen gebruik.
Het is niet toegestaan foto's en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken, tenzij anders aangegeven.

 

Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.)
of andere websites te plaatsen.

Bij twijfel over gebruik, neem gerust Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op.

9. Aansprakelijkheid

Miortok Fotografie of iedere fotograaf handelend in naam en opdracht van Miortok Fotografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
Mocht er sprake zijn van opzet of grove nalatigheid/schuld dan is Miortok Fotografie middels een Aansprakelijkheidsverzekering hiervoor verzekerd.
Miortok Fotografie is niet aansprakelijk voor niet werkende apparatur of niet aanwezige kennis op de opdrachtgever welke noodzakelijk is voor de opdracht.


10. Privacy & Persoonsgegevens

Miortok Fotografie zal nooit de persoonsgegevens, zoals bij ons bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden, wel kan Miortok Fotografie uw gegevens gebruiken voor eigen nieuwsbrieven, mailings etc.


11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Miortok Fotografie

Miortok Fotografie mag te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per email bekend worden gemaakt.